CHỦ / GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ

GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ Ở TẠI HÀ NỘI GIÁ RẺ

Lịch trìnhĐơn giá
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày1.300.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày1.500.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày1.700.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày1.900.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày9.500/km
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến950.000 đ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 35 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Đơn vị tính: vnđ

Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội2,400,039
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội2,304,152
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội3,234,399
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội2,490,201
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vinh2,862,300
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng2,195,384
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội3,048,350
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan1,730,261
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc1,823,285
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể2,046,545
Cho thuê xe 35 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông2,176,779
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội5,839,093
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình1,804,680
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN4,908,845
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội6,583,291
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội3,141,375
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội4,350,697
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội6,397,241
Cho thuê xe 35 chỗ Sơn La – Điện Biên2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo4,071,622
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên4,815,820
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ Điện Biên – Lai Châu2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu5,001,870
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang2,325,619
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội2,176,779
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội3,606,498
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái  – Lào Cai2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội6,583,291
Cho thuê xe 35 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội7,327,489
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Bắc Hà1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ Lào Cai – Hà Giang2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Sa Pa2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12)2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định1,767,470
Cho thuê xe 35 chỗ Nam Định – Hải Phòng2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội2,769,276
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội3,141,375
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá2,325,619
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá )1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá )2,027,940
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội5,839,093
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh )1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh )1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Vinh – Đồng Hới2,025,078
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới )2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới )1,804,680
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha(Đường 1 rẽ vào) Đồng Hới2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới )2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Hới – Đông Hà1,920,031
Cho thuê xe 35 chỗ Đông Hà – Huế2,027,940
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội2,676,251
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội3,606,498
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội7,327,489

LƯU Ý:

  • Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
  • Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
  • Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (150.000/giờ) và Km vượt